LISA 1 NAMURI seadmete kasutamise põhimõtted

1.1. Rahvusvahelise taotlemisvooru väljakuulutamine vähemalt kaks korda aastas kõigi NAMURi raames antud hetkeks soetatud ja varasemalt hangitud seadmete kasutamisks, taotluste hindamise organiseerimine Teadusnõukogu abiga ning uurimisressursi jaotamine esitatud taotluste vahel vastavalt Nõukogu sätestanud korrale;

1.2. Positiivselt hinnatud taotluste kestvus on kuni 2 aastat.

1.3. NAMURI seadmete uurimisaja kasutamise graafikute koostamine kaks korda aastas pooleks aastaks kõikidele positiivselt hinnatud ja uurimisaega sooovinud taotlustele ning taotluste vastuvõtuks ja ajagraafikute tegemiseks vajaliku veebisüsteemi tõrgeteta töö tagamine;

1.4. Taotlejatele erasektorist võimaldatakse tavalisest taotlemise esitamise tähtaegadest ja ajagraafiku koostamise korrast erinev taotluste läbivaatamine, mille eesmärgiks on alustada erasektorile vajalike uuringutega ühe kalendrikuu jooksul peale vastava taotluse esitamist juhul, kui see taotlus rahuldatakse.

Muudetud (16.05.2018)

W. Ostwaldi tn 1, 50411, Tartu
ESTONIA