Mis on NAMUR ?

Nanomaterjalid -uuringud ja rakendused (NAMUR) on Eesti teaduse teekaardi objekt. NAMUR'i eesmärk on pakkuda nii teadupartneritele kui laiemalt kogu avalikule ja erasektorile võimalust läbi viia kõrgetasemelisi teadusuuringuid järgnevatel taristuobjektidel:

  • Matrejalide nanokarakteriseerimine ja struktuuriuuringud kõrgahutusega läbivalgustaval elektronmikroskoobil (TEM);
  • Materjalide struktuuri- ja koostise uuringud sekundaarioonide lennuaja mass-spektromeetriga (TOF-SIMS);
  • Nanostruktuursete materjalide valmistamine ja nende omaduste karakteriseerimine kõrgahutusega skaneerival elektronmikroskoobil (MAT-SEM).

Lisaks toodud spetsiifilistele teenustele, pakub NAMURi kõigile teenustele ka olulisi tugiteenuseid. NAMURi poolt tagatakse:

  • Seadmepargi tõrgeteta töö ja hooldus nende kasutusajal
  • Tehniline abi eksperimentide läbiviimisel ning uurimisobjektide ettevalmistamisel
  • Abi tulemuste interpreteerimisel

* Tehnilise abi vajadus on tingitud seadmete kui ka eksperimentide tehnilisest keerukusest.

Antud teenuseid on võimlus kasutada etteantud ajaressursi piires, mille eraldamise otsustab NAMURi nõukogu koostöös teadusnõukoguga (teduslik hinnang töö aktuaalsusele ja sobivusele). Firmade ja muude erasektoriga seotud juriidilistele klientidele võimldatakse seadmete kasutamist eelisjärekorras (ideest teostuseni maksimaalselt 1 kuu).

W. Ostwaldi tn 1, 50411, Tartu
ESTONIA